Повернення автомобіля, вилученого в умовах воєнного стану.

Повернення автомобіля, вилученого в умовах воєнного стану.


Повернення автомобіля, вилученого в умовах воєнного стану. Документи та процедура компенсації.

Конституцією України та Законами «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», передбачено можливість та процедуру примусового вилучення, або відчуження майна фізичних та юридичних осіб з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань під час воєнного стану.

Особливості вилучення транспортних засобів визначені Положенням про військово-транспортний обов’язок.

Разом з тим, варто звернути увагу на певні правові аспекти, що забезпечать гарантії повернення транспортного засобу власнику після закінчення особливого періоду, або отримання компенсації, а також убезпечить військових від помилок, що можуть мати негативні наслідки для цивільних осіб.

Отже:

Хто приймає рішення про примусове вилучення майна в умовах воєнного стану:

Рішення про вилучення майна в умовах воєнного стану приймається військовим командуванням, за погодженням з обласною, районною, міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Разом з тим, у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з зазначеними органами.

Якщо автомобіль примусово вилучається на дорозі, блок-посту, без відповідного рішення зазначених органів, таке вилучення є незаконним та тягне за собою відповідальність.

Які документи мають бути надані у разі вилучення транспортного засобу:

У разі вилучення майна обов’язково має бути складено Акт встановленої форми, у якому має бути зазначено:

1) назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна;

2) відомості про власника (власників) майна;

3) відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

4) опис майна, достатній для його ідентифікації;

5) сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Такий Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна. Власнику майна має бути надана копія такого акту.

У разі, якщо прийнято рішення про примусове відчуження майна (перехід права власності на постійній основі), до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Крім того, громадянам – власникам транспортних засобів має бути вручений документ – частковий наряд, який підписується головою місцевої держадміністрації та військовим комісаром.

Якщо у вас було вилучено автомобіль без надання зазначених документів, таке вилучення відбулось незаконно, а у вас існує реальний ризик того, що ви не зможете повернути ваш автомобіль.

Як повернути транспортний засіб, або отримати компенсацію?

Після завершення воєнного стану власник майна має право звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою про повернення вилученого автомобіля, до якої додаються акт.

У разі, якщо транспортний засіб було вилучено для задоволення потреб воєнного стану, такий автомобіль повертається власнику протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації через військові комісаріати, які здійснили таке залучення.

У разі якщо такий автомобіль було пошкоджено або знищено, компенсація шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Для цього власнику необхідно подати заяву та долучити висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

Висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації приймається військовим комісаріатом протягом 10 робочих днів з дати подання заяви.

Спори щодо повернення вилучених транспортних засобів та з питань виплати компенсації, відшкодування вартості відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку.

Отже, безумовно, залучення транспортних засобів  в умовах воєнного стану є складовою військово-транспортного обов’язку кожного громадянина та є важливим внеском у відсіч нападу російської федерації.

Разом з тим, необхідно звернути увагу, що  процедура вилучення транспортних засобів громадян має чіткі правові процедури, без дотримання яких таке вилучення є незаконним, та створює реальний ризик втрати вашого транспортного засобу назавжди.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

+38 (063) 762 95 30 або +38 (068) 273 60 40.

Всі консультації безкоштовні.

Чи потрібно підприємцям виконувати договори під час війни?

Чи потрібно підприємцям виконувати договори під час війни?


28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата видала повідомлення Щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) №2024/02.0-7.1 (посилання на сайт ТПП https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022?fbclid=IwAR1MzbJHHErZH_eItD39aGEqoZo3H7NlSYSPHWb1BDpKASs_s57zHzhQ_m4 ) , який адресовано всім, кого це стосується, і яким підтвердила існування форс-мажорної обставини військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні.

Разом з тим, для правильного розуміння наслідків настання форс-мажорних обставин, звертаємо увагу на наступне.

Зверніть увагу, що форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру і при їх виникненні сторона має довести не лише наявність такої обставини (факт чого вже підтверджено Торгово-промисловою палатою 28 лютого 2022 року),  але й те, що ці обставини унеможливили виконання конкретного зобов’язання. Тобто, сторона має довести причинно-наслідковий зв’язок із настанням форс-мажорної обставини з неможливістю виконання зобов’язання.

Тому, для мінімізації негативних наслідків для вашої господарської діяльності у післявоєнний період, наполегливо радимо, за можливості, збирати докази неможливості виконання зобов’язання за договором через наслідки військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні (форс-мажору).

Такими доказами можуть бути: довідки від офіційних органів влади про знищення майна, техніки, письмові акти, що засвідчують факт знищення майна, техніки, загибель робітників, офіційні листи від контрагентів з доказами про неможливість, через настання форс-мажору, забезпечення необхідними ресурсами для виконання зобов’язання за договором. Хоча Торгово-промислова палата розмістила повідомлення щодо засвідчення форс-мажорних обставин у відкритому доступі, рекомендуємо окремо звернутися до ТПП для отримання саме сертифікату щодо форс-мажорних обставин у вашому регіоні.

Варто звернути увагу на положення ч.2 ст.218 Господарського Кодексу, згідно якої не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Тобто, якщо ви не можете виконати своє зобов’язання через відсутність товарів, які планувались закупити, або якщо ви залежали від контрагентів, необхідно також збирати докази дії форс-мажорних обставин для таких контрагентів, або відсутність таких товарів саме через дію форс-мажору.

Зверніть увагу, що настання форс-мажорної обставини, за умови її доведення, звільняє від відповідальності лише за порушення господарського зобов’язання (штрафів, пені, інфляції) проте, не звільняється від виконання самого зобов’язання.

Наприклад, якщо підприємцем було придбано матеріали, які в подальшому він не зміг реалізувати (або вони були втрачені) через настання форс-мажорної обставини, такий підприємець не звільняється від обов’язку розрахуватись за придбаний товар, а лише звільняється від санкцій  за порушення грошового зобов’язання — штрафів, пені, інфляції.

Підсумовуючи викладене, звертаємо увагу підприємців, що сам факт підтвердження Торгово-промисловою палатою форс-мажорних обставин внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні, не звільняє підприємців від обов’язку виконання договору, а  лише, якщо підприємець доведе об’єктивну неможливість виконання договору внаслідок настання форс-мажорних обставин, звільняє від господарсько-правових санкцій. Наполегливо рекомендуємо, за можливості,  збирати документальні підтвердження неможливості виконання господарських зобов’язань.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

+38 (063) 762 95 30 або +38 (068) 273 60 40.

Всі консультації безкоштовні.

Закон України №3637 «Про віртуальні активи»

Прийняття Закону України «Про віртуальні активи»


17.02.2022 року Верховна рада прийняла Закон України №3637 «Про віртуальні активи», яким фактично розпочато запуск ринку віртуальних активів в Україні.

Зокрема, Законом №3637 вводиться правовий режим віртуальних активів, регулюється порядок створення та діяльності суб’єктів, які надають послуги із зберігання віртуальних активів, їх обміну та переказу, посередницькі послуги на ринку віртуальних активів, закладено основи державного регулювання ринку віртуальних активів в Україні.

Разом з тим, Законом  №3637  визначено, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).

Законом №3637  було визначено вимоги до суб’єктів, які бажають отримати дозвіл на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, зокрема заявник (особа, яка планує провадити діяльність постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів) повиннна відповідати таким вимогам:

1) засновники, власники істотної участі, кінцеві бенефіціарні власники та керівники постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, повинні мати бездоганну ділову репутацію відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) заявник зобов’язаний розкрити інформацію про свою структуру власності, яка дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обороту віртуальних активів;

3) статутний капітал заявника не може бути сформовано за рахунок коштів, джерело яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених у встановленому порядку.

Надання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, здійснюється на платній основі, наприклад розмір плати за видачу дозволу на надання послуг по обміну віртуальних активів складатиме п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

Законом №3637 встановлено детальний перелік документів, які подаються для отримання дозволу заявником та порядок розгляду заяви.

Підробка сертифікату про вакцинацію в Україні

Підробка сертифікату про вакцинацію в Україні

Покарання за підробку сертифіката про вакцинацію

Використання підробленого ПЛР-тесту або паспорта про вакцинацію: ризики і наслідки.

На сьогоднішній день, урядом України підготовлено законопроект про введення до Кримінального Кодексу України спеціальної норми, яка передбачає покарання за підроблений сертифікат про вакцинацію. Покарання передбачене як за підробку паспорта вакцинації (або сертифіката), так і за його використання. Законодавець пропонує встановити відповідальність за використання підроблених документів про вакцинацію у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн., або обмеження волі на строк до двох років. На сьогоднішній день ці зміни не вступили в силу.

Сьогодні покарання за підробку сертифіката про вакцинацію, ПЛР-тесту, а також їх використання передбачено статтею 358 Кримінального Кодексу України, а саме:

  • За використання завідомо підробленого документа передбачена відповідальність у вигляді штрафу 850 грн., або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до двох років (ч.4 ст.358 КК України).
  • За підробку таких документів передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 17 000 грн., або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до двох років (ч.1 ст.358 КК України).
  • За повторну підробку документів, або вчинення підробки за попередньою змовою групою осіб передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк (ч.3 ст.358 КК Укараїни).

Також, з моменту вступу в силу вироку суду, людина вважається судимою з усіма витікаючими наслідками.

Використання підробленого сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту ставитися до кримінальних проступків і розглядається в особливому (скороченому) порядку.

Які є варіанти розвитку подій, якщо вас викрили у використанні підробленого сертифіката про вакцинацію, або ПЛР-тесту.

Умовно сценарії розвитку подій можна поділити на:

  • Негативні: засудження до покарання у вигляді арешту, або обмеження волі і т.д.
  • Позитивні: закриття кримінального провадження на стадії дізнання, звільнення від кримінальної відповідальності;
  • Умовно позитивні: отримання покарання по мінімуму у вигляді штрафу; отримання умовного покарання.

Не забувайте користуватися ст.63 Конституції України і не давати жодних свідчень проти себе. Вимагайте дати можливість проконсультуватися з адвокатом.

Позитивні варіанти досягаються шляхом вибору правильної позиції у справі і грамотно виробленої лінії захисту адвокатами, які мають вузьку спеціалізацію і компетенцію в захисті осіб, підозрюваних у використанні, або підробці офіційних документів.

Приклад досягнення позитивного результату і закриття справи за статтею 358 КК України на стадії дізнання за участю адвокатів АТ «Брати Федорова».

Консультація 24/7 з питань захисту за підозрою в підробці сертифікату вакцинації, ПЛР-тесту – безкоштовно.

Порядок вирішення податкових спорів в Україні

Оскарження зупинки реєстрації податкових накладних

Важливою умовою зупинки реєстрації податкової документації у вигляді накладних або розрахунку коригування в Єдиному державному реєстрі податкових накладних є включення юридичної особи до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризикованості.

Наслідком такої ситуації є прийняття рішення ДПС про внесення підприємства до відповідного списку. Даний акт є порушенням прав і інтересів юридичної особи. В результаті чого підприємцю необхідно кожну свою господарську операцію підтверджувати документацією. Звернення підприємств в суд з приводу виключення їх зі списку ризикових платників податків з цієї причини не є рідкістю – скоріше, це типова практика в податкових спорах.

Погляд на проблему Верховного Суду

На думку Верховного Суду, виконання рішень якого є обов’язковим для всіх повноважних осіб, відповідна тактика захисту є помилковою. Верховний Суд переконаний: до негативних правових наслідків для платника податків може привести тільки рішення про відмову в реєструванні податкових накладних. Тому співробітники відповідних суднових структур вважають, що підприємець може звернутися до них в якості позивача, що вимагає визнати неправомірність даного рішення.

В рамках такого податкового спору підприємець намагається довести, що дії контролюючих органів, пов’язані з віднесенням його до категорії ризикованих платників податків, є неправомірними.

Оптимальна тактика вирішення податкових спорів

Юридично правильним методом захисту інтересів платника податків є комплексний підхід. Він складається і в опротестування рішення про відмову в реєстрації податкових накладних та в зобов’язанні регіонального органу податкової служби виключити підприємця зі списку ризикованих платників податків.

Реально захистити інтереси платника податків під час судових процесів даного роду можуть тільки досвідчені адвокати. Варто довіряти фахівцям, що мають багаторічний стаж роботи, зокрема в структурах Державної податкової служби. Грамотні професійні юристи, які компетентні в процесуальних і матеріальних нормах права, зможуть точно передбачити поведінку податкових органів під час розгляду справ у судовому порядку і своєчасно відреагувати на факти, пов’язані з порушеннями законодавства.

Як вибрати адвоката у кримінальних справах

Адвокат у кримінальних справах: як не потрапити в юридичний капкан?

Нерідко в повсякденному житті порушуються права і свободи людини, відстояти і відновити які можна тільки за законом. Чи не кожен громадянин може похвалитися знанням нормативних актів і юридичних тонкощів. Щоб захистити себе або відстояти особисту правоту, важливо своєчасно звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою. А як вибрати хорошого адвоката у кримінальних справах? У цій статті ви дізнаєтеся, на що слід звертати першочергов.

Як вибрати адвоката у кримінальних справах?

Київ – мегаполіс, в якому на кожному кроці є юридичні консультації. Білборди, мас-медіа та інтернет рясніють рекламою різних адвокатів. У юридичній допомозі потребують не тільки підозрювані або обвинувачені. У кримінальному процесі правом користуватися послугами захисника наділені потерпілі, законні представники неповнолітніх і навіть свідки. Як вибрати адвоката у кримінальних справах в Києві?

Якщо адвокат здійснює свою діяльність на законних підставах, відомості про нього є в Державному реєстрі. Тому перевірити потрібну інформацію не складе труднощів.

 Грамотні і досвідчені адвокати обов’язково укладають зі своїми клієнтами договір на надання правової допомоги. Сторони відразу обговорюють умови оплати. Жоден адвокат не може гарантувати 100% юридичний успіх. Якщо на першій консультації вас гарантовано запевнили в успішному результаті справи, наймовірніше перед вами малокваліфікований фахівець або шахрай.

Справжній адвокат оцінить всі ризики, забезпечить емоційну стабільність клієнта, збере доказову базу і спрогнозує результати розгляду справи, використовуючи при цьому тільки законні інструменти. Якщо є можливість, можна поспілкуватися з іншими клієнтами і дізнатися їхню думку про обраного вами адвоката.

Як знайти хорошого адвоката у кримінальних справах в Києві?

Істинного адвоката видає не тільки вища освіта в престижному вузі країни, багаторічна практика, десятки виграних справ на рахунку. Звертати увагу слід на особисті якості. Людина повинна бути впевненою в собі, ввічливою і прагматичною. Хороший адвокат володіє даром переконання і може побудувати довірчі відносини зі своїм клієнтом.

Успішний і затребуваний адвокат у кримінальних справах знає собі ціну, тому його послуги не можуть коштувати дешево. При отриманні великого гонорару фахівець буде викладатися на всі 100% і працювати на позитивний результат.

Хочете, передзвонимо Вам за 5 хвилин?

Кнопка
зв'язку

Хочете отримати безкоштовну консультацію?

Введіть ваш номер телефону
і ми зв'яжемося з Вами протягом 5 хвилин!

Дякуємо!
Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 хвилин